Privacy Policy Offtrack

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Privacy Verklaring, en de manier waarop Offtrack je persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Offtrack respecteert uw privacy. Het is mogelijk dat de gebruiker gevraagd wordt om persoonlijke informatie door te geven. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer of om gebruikers op de hoogte te houden van activiteiten.
Op verzoek kan iedere gebruiker zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketing.
Hierbij moet men zich schriftelijk richten tot Offtrack.

Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van een reis. Gegevens zoals naam, geboortedata, paspoortgegevens worden soms doorgegeven aan luchtvaartmaatschappijen en/of aan andere dienstverleners in binnen-en buitenland. Deze gegevens worden enkel doorgegeven om de overeengekomen reis te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang wettelijk en fiscaal noodzakelijk.

In overeenstemming met de Belgische Privacywet van 08.12.92 heeft de gebruiker het wettelijk recht op inzage en mogelijke correctie van zijn persoonsgegevens.
Er kan een  schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag worden ingediend, samen met een copy van de identiteitskaart aan Offtrack, om gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens te bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, of onvolledig zouden zijn.

Offtrack  kan anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, o.a. browser of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website hoe u naar deze website gekomen bent, of hoe u die verlaat.
Hierdoor kan deze website permanent geoptimaliseerd worden voor de gebruikers.

Offtrack behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check regelmatig de privacyverklaring voor een update (laatste update 15/06/2020).

Gegevensverwerking

Gegevens door de gebruiker doorgegeven:

 • Voor-en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Mobiel telefoonnummer
 • Email adres
 • Gegevens met betrekking tot uw paspoort

Een aantal persoonsgegevens worden opgevraagd om onze diensten te kunnen aanbieden en om met mogelijke klanten samen te werken. Naam, telefoonnummer en emailadres zijn noodzakelijke gegevens om u te kunnen contacteren, afspraken te maken, of belangrijke informatie door te sturen.
Deze gegevens worden per email, telefonisch, of via contactformulier op de website bekomen.

Wanneer u onze website bezoekt, worden logbestanden zoals IP-adres en type browser dat u gebruikt verzamelt.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor een statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site.
Naam of adresgegevens worden hiervoor nooit gebruikt.

Rechten van de gebruiker

 • Toegang tot de persoonsgegevens die van u werden opgeslagen
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonlijke gegevens
 • Verwijderen van je persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van je persoonlijke gegevens
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens
 • Weigering om rechtstreekse marketing te ontvangen

Aansprakelijkheid

De verstrekte informatie kan niet als professioneel, persoonlijk of juridisch advies worden aangezien, aangezien ze van algemene aard is, en niet is aangepast aan bijzondere of persoonlijke omstandigheden.

Offtrack zorgt ervoor dat de informatie volledig en correct wordt bijgewerkt.
Dit betekent niet dat het mogelijk is dat er onjuistheden optreden. Als er bepaalde informatie niet beschikbaar is, of de verstrekte informatie is onvolledig, dan zal Offtrack een inspanning leveren om dit zo spoedig mogelijk aan te passen.
Offtrack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkwam uit het gebruik van de informatie op deze website.
De beheerder van de site kan steeds op de hoogte worden gesteld indien u onjuistheden hebt vastgesteld.

De inhoud van deze website kan op ieder moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, of gewijzigd worden. Offtrack kan op geen enkele directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt werd door het gebruik van deze website, inclusief links of hyperlinks. Deze website gebruikt hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of verwijst er rechtsreeks naar.
Dit betekent op geen enkele wijze dat de inhoud hiervan wordt goedgekeurd.

Offtrack verklaart uitdrukkelijk dat ze geen zeggenschap heeft over de inhoud van deze website en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld of voor enige andere vorm van schade door gebruik hiervan.

Cookies / Google Analytics

Het is steeds mogelijk dat er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel om de behoeften van een terugkerende bezoeker beter af te stemmen.
Ze worden nooit gebruikt om surfgedrag op andere websites te registreren.

Google Analytics is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google, en wordt op deze website toegepast. Hierbij wordt bekeken via ‘cookies’ hoe gebruikers de site gebruiken. U geeft toestemming voor het verwerken van deze informatie door Google en voor de doeleinden hiervoor omschreven indien u gebruikt maakt van deze website.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze informatie mag aan derden verschaft worden door Google indien zij er wettelijk toe verplicht worden. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover ze beschikt.

Het gebruik van cookies kan geweigerd worden, in dit geval is het mogelijk dat de website niet volledig benut kan worden. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, logo’s, teksten en beelden zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Offtrack. Alle fotomateriaal op deze website is eigendom van Offtrack of van de resp. fotografen en mag niet zonder toestemming gebruikt worden.